Iedereen kent het woord struinen wel

Van alle betekenissen die het heeft, past ‘rondsnuffelen’ hier misschien nog het beste. Decennialang heb ik in die zin gestruind door de geschiedenis van het gebied dat nu de gemeente Ermelo is. In de middeleeuwen stond dit bekend als het kerspel Ermell. Omdat spelling toen niet vaststond waren er veel varianten zoals het kerspel van Armelo, Armel, Ermel, Ermelo en vast nog wel meer.

De bezoeker treft hier een bonte mengeling aan van weetjes, korte en uitgebreide verhalen over onder meer huizen, boerderijen, wegen, percelen en inwoners van Ermelo in het verleden. Het zijn vangsten en bijvangsten, gedaan tijdens het struinen en waarvan ik het jammer zou vinden dat ze op den duur verloren zouden gaan.

Nieuw geplaatst: Putterweg 32-34. Het domein van de familie Natte

Uitgelichte publicaties

?????????????????????????????????????????

Johan T. de Lange. Werken zolang het dag was.

Johan T. de Lange was in de periode 1895 tot 1930 een bekende Ermeloër. Hij was de eerste boekhandelaar in Ermelo, maar heeft de winkel al vrij snel overgedaan aan iemand anders. De Lange heeft heeft voor ’s Heeren Loo en de Ermelose gemeenschap veel betekend.

Naar: Johan T. De Lange. Werken zolang het dag was.
Ruimzicht 1910

Villa Ruimzicht, Anna Knuttel en de familie Freyss

Ik weet niet hoe het de lezer vergaat, maar al onderzoekende ben ik geboeid geraakt door het leven van Anna Knuttel en haar familie. Anna bouwde ooit twee villa’s in Ermelo, plus een wat kleiner woonhuis. Wat waren daarvan de redenen?

Villa Ruimzicht, Anna Theodora Knuttel en de familie Freyss

In den bloeitijd

Het verhaal over een plek midden in ons dorp die in ruim een eeuw nogal veranderd is. Niet uniek omdat het natuurlijk op veel plekken zo is gegaan: van een huisje met een akkertje naar dichte en hoge bebouwing. We kunnen daar nostalgische gevoelens bij hebben, maar moeten ook oog hebben voor de grote armoede die werd geleden op zo’n idyllisch aandoend plekje.

Benieuwd? Lees In den bloeitijd.