Publicaties  |  Buurtschap Veldwijk

Het is soms onduidelijk of er vroeger wel sprake was van een afzonderlijke buurtschap Veldwijk. De bewoners daar werden vaak onder Telgt vermeld. Maar in het kadaster werd een afzonderlijk Sectie G Veldwijk onderscheiden. Sectie G heeft een beetje de vorm van een puntzak. In het noordelijk deel vrij breed, ingeklemd tussen Telgt, Horst en Ermelo met de daar aangegeven begrenzingen. En naar het zuiden toe wordt het een steeds smaller gebiedje tussen Telgt en de heide van Ermelo.

De buurtschap bestond uit een beperkt aantal boerderijen waarvan de meeste langs de Oude Nijkerkerweg lagen. De boerderijen Veldwijk, De Duinen en de Kawoep lagen op iets grotere afstand daarvan, maar de eerste twee ook aan een andere min of meer doorgaande weg.

Ook Veldwijk kan al bogen op een hoge ouderdom. Al rond 1300 woonden er personen die ter Veldyc heetten. Van sommige boerderijen is de geschiedenis tot in de 15e eeuw vrij gemakkelijk te volgen. Zij zijn ongetwijfeld ouder. Is Veldwijk ooit ontstaan als een filiaal van Ermelo, een wijk op het veld (heide) aan de overkant van de Ermelose Enk? We weten het niet. Misschien dat nader onderzoek van de eigendomsgeschiedenis van sommige boerderijen ons wat verder brengt.

Titel

De Grote Nagel
Fertilitas. Oude Nijkerkerweg 59
Veldwijk of Feithenberg

Titel

Bosbouw op Veldwijk
Publicatie 2
Publicatie 3