Publicaties  |  Buurtschappen Leuvenum en Staverden

Deze buurtschappen aan de oostzijde van de gemeente Ermelo zijn eigenlijk onderdelen van twee fraaie landgoederen.

Staverden dankt zijn faam voor een deel aan de stadsrechten die ooit aan het einde van de twaalfde eeuw aan de daar gelegen grafelijke hof zijn verleend. Hier kwam nooit een stad tot stand en daarmee mogen we wel blij zijn. De hof groeide in de loop van de eeuwen uit tot een landgoed dat zijn ups en downs heeft gekend maar nu een bezoek weer meer dan waard is.
Ook de witte pauwen die traditioneel in Staverden worden gehouden hebben bijgedragen aan de bekendheid van het landgoed.

Leuvenum is ook al oud. Hoe oud weten we niet, maar vermoed wordt dat het al is ontstaan in de 9e of 10e eeuw. Ruwweg in dezelfde periode waarin we voor het eerst horen van Ermelo en Putten, als woonplek van enkele gezinnen. Al vroeg lagen er al banden met Ermelo. Onder Leuvenum lagen nogal wat gronden die verbonden waren aan de Kerk van Ermelo. Het is helemaal niet ondenkbaar dat dit al het geval was vanaf de stichting van de Ermelose kerk kort voor of na het jaar 1000.
De aanwezigheid van de Staverdense Beek die verderop Leuvenumse Beek heet en ten slotte als Hierdense Beek in het Randmeer stroomt is natuurlijk een belangrijke voorwaarde geweest om hier te kunnen wonen. Misschien hebben doorwaadbare plaatsen ook wel vestiging van omwonenden in de hand gewerkt. In ieder geval zorgde de beek ervoor dat watermolens konden draaien voor het malen van graan of het vervaardigen van papier en zij vulden de grachten van de landhuizen.

Titel

Inbraak in Leuvenum
Iets over De Zwarte Boer
Publicatie 3

Titel

Publicatie 1
Publicatie 2
Publicatie 3