De Haverkamp en de Elzenhof, Horloseweg 18 en 14

Dit verhaaltje gaat over twee niet zo heel oude boerderijen die aan de Harderwijkse kant van de Horloseweg te vinden zijn of waren. Het borduurt voort op dat over Groot Loo. Daarin is verteld dat Aart Dekker, geboren in Vierhouten, zich in 1885 op de boerderij Groot Loo binnen de gracht van ’s Heeren Loo vestigde.

De twee boerderijen die het onderwerp zijn van dit verhaaltje.

In 1894 kocht hij deze boerderij, maar het bedrijf werd in 1897 naar een iets noordelijker plek verhuisd, waardoor de stichting ’s Heeren Loo mogelijkheden kreeg om uit te breiden. Zoon Evert Dekker verhuisde naar de nieuwe boerderij. Vader Aart bleef waarschijnlijk wonen waar hij zat, maar dat was voortaan louter een woning met wat opslagmogelijkheden. In 1903 nam Evert de nieuwe boerderij over van zijn vader. Tot zover de voorgeschiedenis.

Waar of niet waar?

Maar eerst nog even een anekdote. Evert Dekker was in 1898 getrouwd met Jannetje van Loo. Volgens een overgeleverd verhaal deed Evert vervoersdiensten voor ‘de stichting’ en moest hij op de avond van zijn trouwdag bruiloftsgasten van dokter Dupont, de arts van ’s Heeren Loo, naar Apeldoorn brengen. Zijn eigen feest moest maar even wachten. Een mooi verhaal. In werkelijkheid zat er een week tussen de beide huwelijksdata en dokter Dupont trouwde in Amsterdam, dus het zal wel een beetje anders zijn geweest. Maar dat het verhaal een kern van waarheid bevat, is wel waarschijnlijk.

Inkijk

Min of meer officieel De Haverkamp

In 1912 verhuisde Evert Dekker naar een nog iets noordelijker gelegen plek aan de Horloseweg. Daar lag een akker van de familie die vanouds de naam Haverkamp droeg. Vanouds is niet overdreven, want die akker staat al zo aangeduid op een uit 1632 daterende kaart. Binnen de familie Dekker gaat het verhaal dat Jannetje bij de plannenmakerij had gezegd: ‘Zet hem maar zo ver mogelijk van de weg’. Zij was het zat dat alle voorbijgangers naar binnen keken. Zij had dat jaren op ’s Heeren Loo moeten verdragen.

Jannetje was waarschijnlijk een vrouw met overtuigingskracht, want wie langs boerderij aan de Horloseweg komt moet toegeven dat de boerderij heel ver van de weg staat. Inkijk is hier niet aan de orde. Jannetje (geb. 1876) was een dochter van Aalt van Loo en Wilhelmina van Loo die in Tonsel in de Waterplas hadden gewoond. Beter passend krijg je het hier niet. De familie Van Loo ontleende de achternaam aan de boerderij Groot Loo die weer in verband stond met de oude naam Loe of Loo die nog herkenbaar is in ’s Heeren Loo.

Hierboven de bouwtekening uit 1912

De andere Haverkamp waarover het hieronder gaat.

Bij de bouw is een gevelsteen aangebracht met de tekst Eerste steen gelegd door A. Dekker, 1912. Aart Dekker, de vader van Evert, leefde toen nog en het kan zijn dat hij bedoeld is. Inmiddels hadden Evert en Jannetje echter ook twee zonen met de namen Aart en Aalt. Wie de eerste steenlegger is geweest, is dus onduidelijk. Maar het jaartal stemt overeen met het vertelde. De boerderij kreeg ook de naam van de akker waarop zij was gebouwd.

De jongste zoon, Aalt, kreeg verkering met buurmeisje Evertje Hop van Klein Loo en trouwde met haar in 1931. Dit echtpaar heeft de boerderij van zijn ouders overgenomen.

Een andere Haverkamp

Vreemd is dat een bordje ‘De Haverkamp’ is aangebracht op een voormalige landarbeiderswoning op nummer 16. Ook deze staat uiteindelijk op die oude akker, dus helemaal incorrect is het niet. En bovendien heeft het huis eigenlijk oudere rechten. Het moet in 1899 zijn gebouwd. Al lang daarvoor stond op deze plek een schuur of schaapskooi. Het huis op nummer 16 is in de jaren dertig bewoond geweest door Aart Bosch, daarna door een Hamstra. Later is het lange tijd bewoond geweest door de familie Ubels. Mevrouw Ubels had veel belangstelling voor de geschiedenis van haar huis en omgeving.

De Elzenhof

De Elzenhof (Horloseweg 14) staat nog veel verder van de Horloseweg dan de Haverkamp. Maar dat is niet het gevolg van angst voor inkijk. Aart Dekker sr. had ook grond ten noorden van Klein Loo. Er lag daar nog een groot perceel dat te boek stond als heide. Het was waarschijnlijk een ruig, vochtig gebied. Aart heeft aan de zuidkant van dit terrein, niet ver van Klein Loo een daggeldershuisje laten bouwen. Het zou aanvankelijk bewoond zijn door twee gezinnen, de families H. van Asselt en Dirk van ’t Slot.

Een nieuwe generatie

Annetje Dekker met haar dochters voor de Elzenhof

In 1927 gaf Aart Dekker, de oudste zoon van Evert, het goede voorbeeld aan zijn broer door met buurmeisje Annetje Hop te trouwen. Dat beviel kennelijk goed, want we hebben gezien dat Aalt inderdaad zijn voorbeeld volgde.

Aart en Annetje Dekker-Hop

Het daggeldershuisje maakte plaats voor een echte boerderij waar Aart en Annetje gingen wonen. Het kreeg de naam De Elzenhof. In het verhaal over Klein Loo is al verteld dat hier vroeger een elzenbosje was geweest en dat dit dus een passende naam was. Aart en Annetje hebben tot 1963 op de Elzenhof gewoond en gewerkt en zijn toen verhuisd naar Horloseweg 9a, schuin tegenover de Haverkamp. Hun plek werd ingenomen door dochter Annie en schoonzoon Dick Besselsen.

Het landbouwbedrijf is sindsdien geëvolueerd tot recreatiebedrijf. De oorspronkelijke boerderij is in 2003 gesloopt.

In het verhaal over Klein Loo heb ik geschreven dat de omgeving van ’s Heeren Loo wel het toneel lijkt te zijn van een Dekkersaga. Overal vinden we leden van die familie, en trouwens ook van de familie Hop. Het verhaal zou moeiteloos nog sterk kunnen worden uitgebreid. Dat laat ik maar na om de lezer niet in nog grotere verwarring achter te laten.

Tekst/Bronnen/Verantw. afbeeldingen