s Heeren Loo e.o. 1850

Bouwtekening 1912

De door Evert Dekker gebouwde boerderij Haverkamp anno 2023

Houtverloping 1896

De voormalige daggelderswoning De Haverkamp rond 1950

De voormalige daggelderswoning De Haverkamp anno 2302

De tot het St. Jansdal behorende gronden en boerderijen 3a

Klein Loo en omgeving rond 1970

De Elzenhof vanuit de lucht omstreeks 1950

De Elzenhof

Mevr. Dekker met dochters voor de Elsenhof

Aart en Annetje Dekker-Hop