Klein Loo (coll. Peter van der Velde)

s Heeren Loo e.o. 1850

Klein Loo en omgeving rond 1970

Commanderij ’s Heeren Loo bij Harderwijk

Besluit tot verpachting aan Cornelis Hoemaecker

Fragment kaart Geelkercken

Fragment veilingsverslag 1735

Situatie 1832

Verkoop Klein Loo door erven Fridagh (1819)

De tot het St. Jansdal behorende gronden en boerderijen 3a

Hendrik Hop en familie

Kadastrale situatie 1940