Een eerbiedwaardig pand. Berkenlaan 3-5

Bouw van een dubbbele woning en drukkerij

1897. Zicht op de Berkenlaan (links op de achtgrond) en enkele woningen aan de Stationsstraat. De Berkenlaan komt van rechts, slechts zichtbaar als een dun lijntje.

Vanaf 1880 begon het dorp Ermelo zich langzaam en vooral in westelijke richting uit te breiden. Rond 1900 was de groei van het dorp gevorderd tot de Berkenlaan. Van een aaneengesloten bebouwing was natuurlijk nog helemaal geen sprake. Sterker nog, de heide en woeste grond reikten hier en daar nog tot de Stationsstraat. In ‘De Riet’ waren daarnaast ook akkers en bosjes.

Uit kadastrale gegevens en kaartjes is wel zo ongeveer af te leiden hoe de bebouwing aan het begin van de Berkenlaan tot stand is gekomen. De postbode Christiaan Natte kocht rond 1897 van A.J. Vitringa een stukje heide aan de huidige Berkenlaan en plaatste daarop een schuurtje. Enige tijd later bouwde hij er een drukkerijtje. In 1898 nam mevrouw Houwink-Eilerts de Haan het heidegebiedje van hem over. Daarop was in de loop van de tijd een dennenbos ontstaan. Mevrouw Houwink ging over tot ontginning van het terrein. In 1902 verkocht zij het aan de gebroeders  Mooij. Dezen hadden inmiddels het drukkerijtje al van Natte overgenomen, vergrootten dit en bouwden rond 1906 daarnaast een dubbel woonhuis. Het woonhuis is onderwerp van dit verhaal. Het drukkerijgebouw is in wezen ook nog aanwezig in de vorm van de woningen Berkenlaan 7 en 9. Later werden achter het huis en de drukkerij nog enkele gebouwen gezet.

Van linksboven naar rechtsbeneden de situaties in ca. 1885, 1897,1901  en 1910 (2x)

Met de broers Mooij worden Hermanus Willem Mooij (geb. 1871) en Christiaan Albertus Mooij (geb. 1873) bedoeld. Zij waren de oudste zonen van Ds. Arend Mooij, een trouwe aanhanger van Ds. Witteveen, de stichter van de Zendingskerk. De oudste zoon Hermanus Willem was duidelijk naar Ds. Witteveen genoemd. Hij was gehuwd met Margaretha Lammerts van Bueren. Zijn broer was gehuwd met Cornelia Monsma. Deze stierf in 1911 op 34-jarige leeftijd. Daarna hertrouwde Christiaan met Pompeja Houwink, de dochter van de dame van wie zij het stuk grond kochten.

Na een aantal jaren (rond 1916) vertrokken de gebroeders met hun drukkerij naar Harderwijk, waar deze later de naam Flevodruk zou krijgen.

Berkenlaan 7 en 9, oorspronkelijk drukkerij

Boek van ds. Notten van ‘Veldwijk’, in 1902 gedrukt door de gebrs. Mooij

Rusthuis Jeruël

Het pand werd in 1916 geveild en begin 1917 overgedragen aan de Rotterdamse Stadsevangelisatievereniging Jerüel. Het werd een rusthuis. Zoals in het knipsel hieronder staat, was hieraan een zekere heer Guttling verbonden die ook in het huis ging wonen. Guttling wordt later door Johannes de Heer genoemd als propagandist en beheerder van zijn zogenaamde Zoeklichtboekhandel. Johannes de Heer is decennialang een bekend evangelist geweest. Hij was veel op de radio en hij heeft ook veel religieuze liederen geschreven. De liederenbundel van Johannes de Heer is legendarisch.

Johan George Guttling, geboren in 1922, was een kleinzoon van de propagandist. Hij werd in maart 1945 op 22-jarige leeftijd tegelijk met 262 andere verzetsmensen gefusilleerd als vergelding op de aanslag op Rauter bij de Woeste Hoeve, Johan had verkering met Jopie Kortlang, wier oom en neef met nog vier andere Ermeloërs hetzelfde lot ondergingen. Hij is op het Zendingskerkhof begraven.

Van pension tot modezaak

Villa Avanti (met dank aan fam. Van Oeveren)

Rond 1925 moet de uit Rotterdam afkomstige familie Schetzer het pand hebben gekocht. Zij begonnen er een pension onder naam Avanti. Al in 1926 vestigde mevrouw Schetzer in advertenties de aandacht op haar rustig gelegen pension waar men onder billijke condities voor een korte of lange periode kon verblijven. De heer Schetzer is in 1928 overleden waarna zijn weduwe het pension voorzette. Zij stierf tien jaar na haar man.  De inboedel van Avanti werd geveild, maar kennelijk heeft de familie de woning aangehouden.

Begin 1942 betrok dochter A.C. Schetzer, winkelierster van beroep de woning. Haar zaak in Rotterdam was bij het bombardement van Rotterdam verwoest. Zij zette die winkel in Ermelo voort onder de naam Golden Lady. Haar huwelijk met de architect Arie van der Meijden (van het plantsoen) eindigde abrupt door zijn plotselinge overlijden in 1963. In verband met bereikbaarheidsproblemen werd de winkel eind jaren zeventig verplaatst naar de voormalige gemeentekamer aan de Stationsstraat. Haar schoondochter heeft na haar de zaak voortgezet en alweer een aantal jaren staat de derde generatie aan het roer. De naam van de zaak is veranderd in “Nienke in Ermelo”. De panden Berkenlaan 3 en 5 zijn nu uitsluitend woonhuizen, maar met een mooie uitstraling en een lange geschiedenis.

1926. Bakker Van Bentum was een eind met de fotograaf meegelopen, maar haakte hier toch af.