Foto’s

Foto’s bekijken wil iedereen wel. Wanneer het om oude foto’s gaat, is het leuk om te ontdekken waar zij zijn genomen. Of om te zien of je je verdwenen plekjes nog herinnert en te kijken of er misschien nog bekenden op de foto’s staan. Hier komt een beperkt aantal te staan die af en toe vervangen worden door andere. Klik op de foto voor een lichte vergroting op een nieuw tabblad (dus terug via het kruisje bovenaan).

Bakker Beerdsen

Zaak van bakker Beerdsen
Ongeveer 90 jaar lang heeft de familie Beerdsen in dit pand een bakkerszaak gehad. Rond 1989 stopte de familie ermee. Sindsdien is hier een horecaonderneming gevestigd, al  jaren onder de naam ‘De Dorpskamer’.

Een traumahelikopter avant la lettre

Helicopter bij Salem
Vanaf 1950 werd hard gewerkt aan de drooglegging van Oostelijk Flevoland. Alleen waar later Lelystad zou verrijzen woonde een aantal arbeiders. Voorzieningen waren er nog niet. Natuurlijk gebeurden bij de werkzaamheden wel eens ongevallen. In januari 1954 brak een arbeider zijn enkel. Het was een strenge winter en het werkeiland was geheel geïsoleerd geraakt. Daarom werd de gewonde per helikopter naar Ermelo gebracht waar de Salemse Heide als landingsplek fungeerde. Het hefschroefvliegtuig was nog maar kort daarvoor geïntroduceerd in Nederland. Het gebeuren trok mede daardoor veel belangstelling. Ook hoofdzuster Van Halsema ging een kijkje nemen.

En nog een keer

Helicopter op Salemse Heide
Het bleek in die jaren vaker nodig om een helikopter in te zetten.

Een bijzondere fietsbel

Fietsbel Ebbers
Ooit gefotografeerd in Amsterdam: een fietsbel van rijwielhandelaar Ebbers. In de inzet een eigen exemplaar.

Artsenwoning op Veldwijk

Woning geneesheer Veldwijk
Deze voor een geneesheer van Veldwijk gebouwde woning bestaat nog. In de jaren vijftig woonde daar de rentmeester van de instelling. Mogelijk is het pand nu in gebruik als sociowoning.

Gebroeders van den Berg

Eigenaren en personeel Gebrs. v.d.Berg
In 1823 – dus nu 200 jaar geleden – begon Gerrit van den Berg een timmerbedrijf in Ermelo. Hij woonde toen in een huis aan de zuidkant van de Oude Kerk. Zijn nazaten hebben het bedrijf lang voortgezet onder de naam Gebroeders Van den Berg. In de jaren zestig nam de familie Kosters het bedrijf over. Op de foto de eigenaren en het personeel rond 1930.
Achterste rij v.l.n.r.: Jacob van den Berg, Jan van den Berg (‘Dikke Jan’), Pé van den Berg, Een kindje van Van Bentum, Bertha van den Berg, Pé van Putten, Trui Bruining, Aalt Timmer
Voorste rij v.l.n.r: Gerrit van den Berg, Jaap Stoffer, Hendrikus van den Berg, Jan Vlijm, Janna van den Berg (een nichtje), Hendrikus van den Berg, ? van Bentum, ? van Bentum, Onbekend

Que sera, sera

Zaak in babyartikelen van Van den Ham
Aan de Dokter Holtropstraat had de familie Van de Kamp vanaf 1968 een winkel in babyartikelen. Let op de ooievaar bij het naambord ‘Que sera, sera’.

Sanatorium De Hooge Riet

Toegang De Hooge Riet
Een mooie opname van de entree van de Hooge Riet uit ca. 1940. Het gebouw was in 1939 geopend en was bestemd voor mensen die vrijwillig werden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Lang was het alleen mogelijk om met een rechterlijke machtiging te worden opgenomen. Dat gaf iemand meteen een bepaald stempel. Het ‘sanatorium’ (dus niet paviljoen)  viel wel onder Veldwijk maar was bewust buiten het instellingsterrein gebouwd. Ermelo kreeg er een prachtig gebouw bij, gelegen in een mooi aangelegd park. Treinreizigers die geregeld passeerden hebben destijds een vrij somber bos zien plaatsmaken voor deze frraaie aanleg. Achter het gebouw hadden alle afdelingen een tuin. Er was ook een tuin waar bezoekers en patiënten samen konden zijn.

Dirk en Dreesje van Beekhuizen

Echtpaar Van Beekhuizen
Dit echtpaar haalde in 1922 de landelijke bladen. Dirk en Dreesje hebben onder meer in Ermelo gewoond, aan de Weisteeg dat nu onder Harderwijk valt. In Ermelo wonen met verschillende achternamen nog veel afstammelingen van dit kinderrijke stel.

Dubbel feest

VAD-garage 1948
De oude VAD-garage aan de Harderwijkerweg was in 1948 mooi verlicht vanwege het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De Veluwsche Autodienst had trouwens ook een jubileum want de vervoers- maatschappij bestond toen 25 jaar.