Herinneringen aan de Wittenkamp.

Zoals vogelaars vogels zien en horen waaraan een ander achteloos voorbijgaat, zo zien liefhebbers van geschiedenis ook weleens een situatie op die anderen nooit is opgevallen. In dit verhaaltje gaat het wel over een piepklein feit dat ook weinig belang heeft, maar toch. Ik heb er al eens de aandacht op gevestigd tijdens een lezing. Misschien dat een enkeling dat nog weet.

Waar het om gaat, zijn fragmenten in een muur die een herinnering vormen aan een tijd waarin een gebouw er heel anders uitzag en ook een heel andere functie had. Om na zo’n lange inleiding concreet te worden: het gaat om de zijgevel van het grote pand op deze foto.

Villa Wittekamp

In deze gevel zijn nog duidelijk twee afwijkende muurfragmenten te zien van de oorspronkelijke bouw. Ik attendeer er nu (najaar 2021) nog maar even op omdat ze binnenkort wel uit het zicht zullen raken. Er zijn plannen om op de hoek van ‘t Abdij een appartementencomplex te bouwen en dat betekent dat er een hoger gebouw gaat verrijzen (De gemeente noemt dit eufemistisch het vergroten van een winkel, maar dat terzijde.)

De muurfragmenten maakten ooit deel uit van de Villa Wittekamp. Deze was genoemd naar het stuk grond waarop de villa rond 1900 was gebouwd. Dat perceel heette al eeuwen Wittekamp of Wittenkamp en juister Gerrit Wittenkamp, naar een bezitter in een ver verleden. De villa werd in 1910 bewoond door de (emeritus)predikant Ulfers.

Familie De Wilde

Nadien heeft de familie De Wilde er gewoond. De Wilde was getrouwd met een dochter van de predikant Marinus Mooij die aan de Zendingsgemeente was verbonden. Nu ik het toch over dochters heb: een dochter van het echtpaar De Wilde, Milly, heeft na haar huwelijk met ene Doekes bekendheid gekregen als auteur van romans.

De Ermelosche Bijenkorf

De Villa Wittekamp kreeg rond 1945 een winkelbestemming. De familie J. Eisenga opende er een zaak in van alles op huishoudelijk gebied onder de naam De Ermelosche Bijenkorf. Een oude foto toont wat onduidelijk deze situatie met verkoop in de serre.

Na verbouwing in 1955 kreeg het pand een geheel ander aanzicht. Het bestond nu uit twee gedeelten. In het linkerdeel zette de familie Eisenga haar zaak voort. In het rechterdeel vestigde mevrouw Boks-Köhler een drogisterij onder de passende naam ‘De Wittekamp’. In 1974 verhuisde zij haar zaak naar de overkant. Dat bij de verbouwing in 1955 nog wat stukjes muur van de villa zijn gehandhaafd geeft anno 2021 nog stof tot mijmering.

Tekst/Verantw. afbeeldingen