Auteursrecht en verwante zaken

De inhoud van deze website valt natuurlijk onder het Auteursrecht. Overname van teksten en afbeeldingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website is verboden.

Kortheidshalve een opsomming van hiermee samenhangende onderwerpen.

  • Afbeeldingen zonder bronvermelding zijn eigen foto’s of afkomstig uit eigen collectie en ooit gekregen of gekocht van anderen;
  • Binnen het redelijke probeer ik alles om rechten van anderen te achterhalen en bij hen toestemming te verkrijgen voor publicatie van foto’s etc.;
  • Van foto’s die ik van anderen mag gebruiken staat de herkomst óf in de publicatie zelf óf in een daaraan gehangen uitgebreide pdf;
  • In dergelijke pdf’s staat ook een uitgebreid notenapparaat met bronnen etc. In het gebruik van noten in de publicaties zelf ben ik terughoudend geweest;
  • Meer uitgebreide genealogische informatie heb ik meestal ontleend aan de database van Trynke Elbertsen-Hoekstra uit Ermelo. Voor de beschikbaarstelling daarvan ben ik haar uiteraard heel erkentelijk;
  • Ook erkentelijk ben ik Theo Koster van de Oudheidkundige Vereniging ‘Ermeloo’ voor het delen van zijn kennis over rechten op prentbriefkaarten;
  • Hoewel mij niet direct duidelijk is hoe schade zou kunnen voortvloeien uit het lezen van de teksten op deze website, lijkt het mij goed te melden dat geen aansprakelijkheid daarvoor wordt aanvaard. –>